ВСУ в постанові від 02.07.2014 р. у справі № 6-36цс14 висловився щодо оплатності позики (сплати процентів) за договором позики.

Як випливає з тексту постанови: Особа-1 звернулася до суду з позовом до Особи-2 про стягнення суми позики, 3% річних від простроченої суми та процентів за користування позикою. Отримання позики підтверджувалося відповідною розпискою.

Судом першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, позивачеві було відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення процентів за користування позикою. Пояснюється це тим, що договором позики не передбачено нарахування й одержання позикодавцем процентів від суми позики.

Однак ВСУ щодо цього дотримується іншої позиції.

Так, у правовій позиції у справі № 6-36цс14 мовиться про те, що в ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України (даліЦКУ) установлена презумпція оплатності позики, яка діє за умов, якщо безоплатний характер відносин позики прямо не передбачений ЦКУ, іншими законодавчими актами чи конкретним договором.

Згідно зі ст. 1048 ЦКУ, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів установлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

1)      він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний із провадженням підприємницької діяльності хоча б однією зі сторін;

2)      позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Таким чином, у випадку якщо договір позики не є безоплатним (безпроцентним) у розумінні ч. 2 ст. 1048 ЦКУ, позичальник зобов’язаний сплатити винагороду (проценти за користування позикою) й у випадку, коли таким договором не передбачено право позикодавця на одержання від позичальника процентів від суми позики. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»