Відповідно до п. 1.3 Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.01.2013 р. № 12, список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом керівника ВНЗ із числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

Тобто законодавством допускається можливість залучення до роботи інших, ніж члени приймальної комісії, працівників. Проте водночас має бути забезпечено дотримання їхніх трудових прав, у тому числі на надання та використання щорічної відпустки.

Тому залучати науково-педагогічних та інших працівників до роботи у сприянні роботі приймальної комісії, зокрема до чергування, у період щорічної відпустки, яка обов'язково має надаватися в період літніх канікул без відкликання з відпустки, неправомірно.

Такий висновок робить Профспілка працівників освіти і науки України в роз’ясненні, розміщеному на своєму сайті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»