Вочевидь із метою контролю НБУ над керівництвом і власниками банків, у яких уведено особливий режим контролю, Верховна Рада України розширила санкційний арсенал впливу НБУ.

Так, у разі порушення банками чи іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Нацбанку, банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, його вимог, або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню чи рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать, зокрема, штрафи на:

 • керівника банку в розмірі до 1700 грн;
 • банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України, але в розмірі не більше як 1% суми зареєстрованого статутного капіталу;
 • власників істотної участі в банку в разі порушення ними вимог щодо порядку набуття чи збільшення істотної участі в банку в розмірі до 10% придбаної (збільшеної) частки;
 • банк та/або керівника банку за невиконання вимог куратора банку в розмірі від 34000 грн до 51000 грн;
 • власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе зобов’язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність із вимогами законодавства у розмірі від 85000 грн до 170000 грн.

Останні два пункти додано в ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-II Законом України від 04.07.2014 р. № 1586-VІІ. Останній набуває чинності 11.07.2014 р.

Нагадаємо: Національний банк застосовує особливий режим контролю в разі наявності хоча б однієї з таких ознак:

 • невиконання керівниками банку вимог Національного банку щодо усунення виявлених порушень;
 • відсторонення керівників банків від посади;
 • виявлення за результатами безвиїзного нагляду чи інспекційної перевірки фактів здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників і кредиторів, порушень банківського законодавства, а також одержання доходів із порушенням законодавства України, навіть якщо ці порушення не призвели до погіршення фінансового стану банку;
 • виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами та кредиторами;
 • потреба в посиленому контролі за діяльністю банку з метою уникнення можливості невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами та кредиторами;
 • потреба в контролі за діяльністю банку протягом шести місяців із дня втрати ним статусу перехідного;
 • наявність публічного конфлікту в керівництві банку.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»