Профспілка працівників освіти і науки України розмістила на власному веб-сайті відповідь на запитання: якої тривалості має надаватися відпустка завгоспові дошкільного навчального закладу, якщо він пропрацював на цій посаді в закладі понад 31 рік?

До прийняття в 1996 р. Закону України «Про відпустки» відповідно до чинної на той час ст. 75 КЗпП щорічна відпустка надавалася тривалістю не менше як 15 робочих днів. Згідно зі ст. 76 КЗпП, могли надаватися щорічні додаткові відпустки, зокрема працівникам із ненормованим робочим днем.

Відповідно до Правил про чергові та додаткові відпустки, затверджених НКП СРСР 30.04.1930 р., що діяли до запровадження в дію Закону України «Про відпустки», працівникам із ненормованим робочим днем як компенсація за навантаження та роботу в позаурочний час передбачалася додаткова відпустка тривалістю не більше ніж 12 робочих днів, яка надавалася понад чергову відпустку 12 робочих днів. Таким чином, загальна тривалість щорічної відпустки в цих працівників не повинна була перевищувати 24 робочих дні.

Із набранням чинності Законом України «Про відпустки» для всіх категорій працівників, за винятком працівників, яким законодавством визначена більша тривалість щорічної основної відпустки, тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарних дні. Крім того, працівникам може надаватися щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов'язаний із роботою в умовах ненормованого робочого дня, тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором, угодою.

Згідно з п. 2 постанови ВРУ «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 505/96-ВР, працівникам, які до введення в дію Закону України «Про відпустки» користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, зберігається відпустка раніше встановленої загальної тривалості на весь час їх роботи в установі на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, і за наявності умов, за якими вона надавалася.

Водночас збільшення тривалості збереженої відпустки, яка складалася з основної та додаткової за ненормований робочий день, визначеної в календарних днях, ще на кількість днів додаткової відпустки (працівникам із ненормованим робочим днем) не допускається, оскільки у збереженій відпустці вже врахована відпустка за ненормований характер праці.

Тож зважаючи, що тривалість збереженої основної та додаткової відпустки, перерахованої в календарні дні, є меншою, ніж передбачена за цими видами Законом України «Про відпустки», завгоспові дошкільного навчального закладу має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю не більше ніж 7 календарних днів, що в загальній сумі не повинно перевищувати 31 календарний день.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»