Нацбанк України в листі від 26.03.2014 р. № 29-207/12713 роз’яснив, що резиденти України перераховують позитивну курсову різницю, яка виникла у випадку продажу іноземної валюти, поверненої нерезидентом, до Державного бюджету України. Про це чітко зазначає ст. 5 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР (даліЗакон № 185).

Нагадаємо!

Нацбанк має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України інвалюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку. У разі порушення резидентами цих строків придбана валюта продається вповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. Разом із тим позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента (ст.ст. 3, 5 Закону № 185).

Водночас Нацбанк наголосив, що ані Законом № 185, ані іншими законодавчими актами України на вповноважені банки не покладено обов'язок щодо здійснення такого перерахування без доручення клієнта, а тому резидент самостійно відповідає за щоквартальне перерахування позитивних курсових різниць до Держбюджету України у визначених законодавством випадках.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»