Затверджено Постанову КМУ «Про Державну фіскальну службу України» від 21.05.2014 р. № 236. У Державної фіскальної служби (далі — ДФСУ), порівняно з Міндоходів побільшало функцій. Так, відповідно до нового положення, ДФСУ:

  • здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання в межах повноважень, передбачених законом;
  • здійснює допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
  • уживає заходів контролю за ціноутворенням під час операцій між пов’язаними особами та зовнішньоекономічних операцій із резидентами країн із низьким рівнем оподаткування;
  • здійснює контроль за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю й повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;
  • укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними та податковими органами іноземних держав, проводить у межах повноважень, передбачених законом, переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів із питань, що належать до компетенції ДФСУ, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх дії.

Також окремо прописали повноваження Голови ДФСУ, першого заступника Голови та заступника Голови.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»