Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф може проводити оплату за чергування вдома виключно працівникам, які зараховані до штату центру за основною посадою чи за сумісництвом. До такого висновку приходить МОЗ у листі від 24.04.2013 р. № 10.03.67/1385/11988.

МОЗ пояснює, що за наявності ознак, притаманних саме для трудових відносин, укладається трудовий договір, за наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, слід укладати цивільно-правові договори.

Чергування вдома може надаватися лікарям — до п'яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівців із базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична — анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів і їх експертної оцінки.

Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування й оплачується виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, установленого за штатним розписом, зі збереженням діючого порядку оплати праці працівників охорони здоров'я в нічний час.

У такому самому порядку проводиться оплата чергувань удома в неробочий і нічний час працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, професіоналів і фахівців медичних бригад постійної готовності й багатофункціональних медичних загонів спеціального призначення, що організовані для безпосереднього надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт під час аварій, катастроф, у разі стихійного лиха та надзвичайних ситуацій.

Поряд із цим, за виробничої необхідності заклади охорони здоров'я можуть викликати висококваліфікованих лікарів з інших закладів для проведення консультації хворих.

Оплата праці лікарів-консультантів проводиться за ставками погодинної оплати праці у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам виходячи з посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування в дорозі. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується під час оплати праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.

МОЗ рекомендує проводити оплату праці лікарів-консультантів закладами, які їх викликають, за трудовими угодами з фонду оплати праці відповідного закладу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»