У газеті «Урядовий кур’єр» за 08.07.2014 р. № 120 (5249) опубліковано Положення про Державну фіскальну службу (постанова КМУ від 21.05.2014 р. № 236).

Поряд із тим, що Державній фіскальній службі України (далі — ДФСУ) додали ряд функцій, відбувається процес ліквідації Міністерства доходів і зборів України (далі — Міндоходів) і створення нової служби. Крім того, новостворена служба не матиме нормотворчої функції.

Якщо за Міндоходів було закріплено функцію розробляти й затверджувати порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції Міндоходів України, то в компетенції ДФСУ буде лише розробка проектів наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФСУ, а також розробка форми податкових декларацій (розрахунків), звітності й інших документів.

А це означає, що не варто дивуватися, якщо впродовж наступних декількох місяців отримаємо форми декларацій, порядків, інструкції з грифом «Затверджено Міністерством фінансів України». Причому в кращому стилі ланцюжка «ДПА-ДПС-Міндоходів…» тексти документів навряд чи зазнають кардинальних змін.

Однак лише цим не закінчиться. Якщо згадаєте, які дані ви вказуєте в платіжці на перерахування ЄСВ (а він, до речі, залишається таки за ДФСУ), то в полі:

  •  «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне чи скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації;
  •  «Код отримувача» зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Тобто нескладно здогадатися, що буде, коли Міндоходів ліквідують, а створять органи ДФСУ. Тут фігуруватиме вже інша інформація.

Із платежами за податками та зборами буде дещо простіше. Під час їхньої сплати аналогічні поля заповнюються з відомостями органів Казначейства, а вони, як відомо, не змінюються.

А що ж тоді відбуватиметься з бюджетними рахунками на сплату податків і зборів? Зважаючи, що ДФСУ — нове відомство, зміниться код його відомчої класифікації, у додаток саме на її ім’я відкриватимуть рахунки для зарахування ЄСВ, адже ЄСВ зараховують на небюджетні рахунки. Тому можна очікувати й на переформатування кодифікації бюджетних рахунків, передусім, для ЄСВ.

 

Для довідки!

Відповідно до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 р. № 217, рахунки за надходженнями до загального та спеціального фондів бюджетів (окрім власних надходжень) відкриваються засобами програмного забезпечення за такою схемою:

BBBB K SSS H RR TTT, де:

  • BBBB (4 знаки) — номер балансового рахунка згідно з Планом рахунків;
  • K (1 знак) — ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ;
  • SSS (3 знаки) — символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства України;
  • H (1 знак) — ознака, яка має значення «7»;
  • RR (2 знаки) — ознака, яка використовується за потреби ведення деталізованого обліку надходжень бюджету;
  • TTT (3 знаки) — порядковий номер бюджету в межах області згідно з Довідником адміністративно-територіальних одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України. 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»