Міноборони наказом від 26.05.2014 р. № 333 затвердило Інструкцію з організації обліку особового складу Збройних Сил України (далі — ЗСУ). З її появою не застосовується в ЗСУ наказ Міністра оборони СРСР від 1 листопада 1982 року № 0200/ДСК «Про введення в дію Настанови з обліку особового складу Радянської Армії та Військово-Морського Флоту».

Документ визначає:

  • організацію та порядок обліку в мирний час і в особливий період осіб офіцерського, рядового, сержантського й старшинського складу, курсантів і працівників Збройних сил України (далі — особовий склад) в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах і організаціях, на кораблях і в підрозділах;
  • завдання та види обліку, призначення облікових документів, порядок їх складання й ведення;
  • обов'язки посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення обліку особового складу;
  • порядок персонального обліку безповоротних втрат особового складу в особливий період;
  • порядок видання, обліку, зберігання, розсилки наказів по особовому складу й облікових документів.

Зокрема зазначена Інструкція визначає організацію та ведення обліку особового складу в особливий період.

Військовозобов'язані, призвані по мобілізації, вважаються зарахованими на військову службу з дня прибуття до військового комісаріату для відправки у військову частину. У військових квитках особового складу, призваного по мобілізації, а в офіцерів, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, окрім того, в особових справах і послужних картках робиться запис про дату призову по мобілізації та направлення до місця служби, що засвідчується підписом військового комісара та гербовою печаткою. Особам, які прибули по мобілізації безпосередньо до військових частин або перебували на цей час на навчальному зборі, відмітки про час їх призову робляться у військових квитках начальником штабу військової частини.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»