Мінсоцполітики наказом від 03.06.2014 р. № 347 затвердило Порядок взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів.

Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підрозділів із питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі — управління соціального захисту), центру зайнятості в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі — регіональні центри зайнятості), районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості (далі — центри зайнятості), відділень Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду), центрів професійної реабілітації інвалідів (далі — реабілітаційні установи) із питань професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів.

Так, зокрема, управління соціального захисту з-поміж усього іншого здійснює направлення інвалідів (у разі їхнього звернення) на професійну реабілітацію до реабілітаційних установ відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та рекомендацій центрів зайнятості за результатами наданих профорієнтаційних послуг і з урахуванням професій, що користуються попитом на ринку праці.

Центри зайнятості, у свою чергу, надають інвалідам, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з професійної орієнтації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи згідно з рекомендаціями МСЕК, наявних в інваліда кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей і з урахуванням його побажань щодо умов праці, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації.

Відділення Фонду зокрема надають (щороку до 1 травня року, наступного за звітним) регіональним центрам зайнятості інформацію про роботодавців, які не виконали нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, із зазначенням кількості не створених ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у межах установленого нормативу.

Щодо реабілітаційних установ, то вони запроваджують на постійній основі напрями професійного навчання інвалідів за актуальними професіями. Також здійснюють моніторинг працевлаштування своїх випускників, у тому числі шляхом направлення запитів до управлінь соціального захисту й центрів зайнятості.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»