У звітний період за 2014 рік складати й подавати фінансову звітність необхідно за новими формами — про це повідомили фахівці територіального органу Міндоходів у Рівненській області.

Спеціалісти наголосили, що наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48 були змінені форми Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, що затверджені наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39. Також змін зазнав П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Нагадуємо, що згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419, платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби в порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації:

  • квартальну фінансову звітність (окрім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва);
  • річну фінансову звітність.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»