На сайті ВРУ з’явився проект Закону «Про конвертацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України — гривню» (реєстраційний № 4185а-1 від 27.06.2014 р.).

Ним визначено, що всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають діючі невиконані (на момент набуття чинності законом) зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті, повинні провести конвертацію зобов’язань за такими кредитними договорами на умовах і в порядку, визначеному цим законом. Конвертація відбуватиметься в такому порядку.

Заборгованість за споживчим кредитом конвертується за офіційним курсом НБУ на день укладання кредитного договору та за офіційним курсом НБУ, який був установлений станом на 1 січня 2014 року.

Різниця між сумою за курсом станом на 1 січня 2014 року та курсом на момент укладання кредитного договору розподіляється на 2 (дві) рівних частки.

Одна частка додається до суми, отриманої в результаті конвертації суми заборгованості за курсом на момент укладання кредитного договору. Отримана сума є сумою, яка підлягає сплаті позичальником та включається до договору про внесення змін до кредитного договору.

Друга частка обліковується окремо в договорі про внесення змін до кредитного договору. На цю частку банк установлює фіксовану процентну ставку в розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десята) процентів річних, яка підлягає сплаті позичальником у кінці строку споживчого кредиту разовим платежем.

Після проведення конвертації за договором споживчого кредиту погашення заборгованості здійснюється позичальником у гривні згідно з умовами договору про внесення змін і доповнень до договору споживчого кредиту та новим графіком платежів за кредитом на умовах і в порядку, визначених договором про надання споживчого кредиту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»