Держпідприємництва в «Роз'ясненні щодо здійснення місцевими державними адміністраціями регуляторної діяльності у сфері надання адміністративних послуг» від 12.06.2014 р. (далі — Роз’яснення) нагадує: центри надання адмінпослуг утворюються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI (далі — Закон № 5203). Для функціонування центрів надання адміністративних послуг затверджується положення, у якому обов’язково має бути визначено час прийому суб'єктів звернень.

Щодо переліків адміністративних послуг, які надаються через Центри, вони не мають містити послуги, які, у розумінні Закону не є адміністративними, а саме не спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків заявника. Згідно зі ст. 16 Закону № 5203, перелік адмінпослуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адмінпослуг.

Важливо: відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону № 5203, суб'єктам надання адмінпослуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг.

Щодо покладання обов'язків із організації роботи центру надання адмінпослуг на державного адміністратора, то за Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV (даліЗакон № 2806) державний адміністратор організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.

У свою чергу, відповідно до Закону № 5203 адміністратор центру надання адміністративних послуг організовує надання адмінпослуг шляхом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

Відповідно до п. 2.3 розділу II Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії із регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 12.01.2012 р. № 28, покладення на державного адміністратора інших завдань та обов'язків, не передбачених Законом № 2806 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері госпдіяльності, забороняється.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»