Державна казначейська служба України в листі від 28.03.2014 р. № 17-08/320-7304 відповіла на запитання: за яким КЕКВ придбавати оргтехніку, комп'ютери, кондиціонери, обладнання, що за вартістю не перевищує 2500 грн (включно без ПДВ)?

За КЕКВ 3100 «Придбання основного капіталу» передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів, та окремих інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Для здійснення поточних видатків, оплати послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби, передбачено КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

У матеріалі «За яким КЕКВ бюджетникам придбавати необоротні активи» зазначали про аналогічну позицію Мінфіну щодо цього ж питання, викладену в листі від 28.08.2013 р. № 31-08420-06-5/25347).

Тож усі матеріальні активи, що належать до основних засобів, мають придбаватися за КЕКВ 3100.

Проте за цим же КЕКВ, бюджетні установи мають також здійснювати видатки на придбання окремих інших необоротних матеріальних активів, які потрапили до переліку, що містяться в пп. 3.1.1 Інструкції № 333. До таких належать, зокрема, музейні та бібліотечні фонди, що обліковують на субрахунках 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок» і 112 «Бібліотечні фонди».

Решта матеріальних активів, що не належать до основних засобів, обліковуються на субрахунку 11, придбаваються бюджетними установами за КЕКВ 2210 «Використання товарів і послуг».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»