За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності й інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України (с. 3 ст. 11 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VІІ).

Враховуючи це, відображення активів у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності. На цьому наголошує Мінфін у листі від 29.04.2014 р. № 31-08430-10-10/10149.

Законодавчі підстави для внесення змін до обліку об'єктів державної власності, які знаходяться на тимчасово окупованій території, відсутні. Вирішення питання буде забезпечено окремим нормативно-правовим актом.

У квартальній звітності майно, активи та зобов'язання, що перебувають на тимчасово окупованій території, у фінансовій звітності відображаються в сумі залишків на початок року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»