НКЦПФР скасувала проектом Рішення «Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції» від 29.09.2009 р. № 1129 та на його заміну затвердила новий Порядок — повідомляє Урядовий портал.

Документом визначається механізм обміну розміщених емітентом акцій на пред’явника, що існують у документарній формі, на іменні акції бездокументарної форми існування (далі — конвертація), що включає особливості порядку заміни свідоцтв про реєстрацію випусків акцій і порядок дій емітента та власників акцій на пред'явника, Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ під час такої конвертації.

Зміни зумовлені, як пояснюють в НКЦПФР, суттєвими нововведеннями у законодавстві про депозитарну систему та спрямовані на забезпечення захисту прав учасників фондового ринку, у власності яких досі є акції на пред’явника тих акціонерних товариств, що не привели їх у відповідність до закону.

Наразі  документ готують для подання на реєстрацію до Мін’юсту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»