Мінфін наказом від 29.05.2014 р. № 652 затвердив Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (даліПорядок).

Сертифікат заповнюється однією з мов Сторони Угоди або англійською мовою. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко й акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних і написання над ними правильних. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера або його уповноваженої особи та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено функції видачі сертифіката. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.

Митниця відмовляє у видачі сертифіката, якщо:

  • форма поданого бланка сертифіката не відповідає затвердженій формі;
  • сертифікат та/або заяву заповнено із порушенням вимог Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ і цього Порядку;
  • товари, на які подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідають вимогам преференційного походження, або якщо експортер не надав документів, що підтверджують преференційне походження товарів.

Нагадаємо: сертифікат із перевезення товару EUR.1 — документ, який підтверджує статус преференційного походження товару, форма якого наведена в додатку 3A до Протоколу про правила визначення походження товару до Угоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»