На офіційному веб-сайті Держпраці міститься роз’яснення щодо можливості жінки вийти з відпустки по догляду за дитиною на роботу, якщо Кодекс законів про працю України (даліКзпП) забороняє використання праці жінок із дітьми до трьох років у нічний час. Так, відповідно до КЗпП, залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, не допускається. Водночас навіть згода жінки працювати в нічний час не звільняє роботодавця від відповідальності за таке порушення. Разом із тим згідно зі ст. 179 КЗпП та ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР у період перебування у відпустці для догляду за дитиною жінці за її бажанням надано право працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до ст. 56 КЗпП, власник або вповноважений ним орган зобов'язаний установлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї згідно з медичним висновком. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Неповний робочий час має меншу, ніж установлена законодавством, тривалість і встановлюється за погодженням сторін трудового договору. Разом із тим межі тривалості неповного робочого часу чинне законодавство не визначає. Тому власник зобов’язаний на прохання працівника, який має право на неповний робочий час, установити робочий час тієї тривалості, про яку просить працівник.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості робочого дня, кількості днів роботи протягом тижня або ж одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів упродовж тижня.

Водночас роботодавець не може заборонити жінці, що має дитину віком до трьох років і знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вийти на роботу на умовах неповного робочого часу. Разом із тим має підібрати їй такий графік роботи, який би не порушував норм ст. 176 КЗпП.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»