Міндоходів у листі від 31.03.2014 р. № 5790/5/99-99-22-02-05-16 роз’яснило деякі аспекти проведення електронних перевірок. Так, із метою вдосконалення системи адміністрування податків і зборів запроваджується сервіс «Електронна перевірка». Він дасть змогу вирішити проблеми дистанційного обслуговування платників податків, підвищити якість і зменшити термін проведення перевірки; надасть як платникам податків, так і контролюючим органам упевненості у правильності та в повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій, мінімізує вплив людського фактору.

Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою є перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником із незначним ступенем ризику, визначеним згідно з п. 77.2 Податкового кодексу України (даліПКУ), до контролюючого органу, у якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 к. д. до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Відповідно до пп. 2.2 р. II Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міндоходів від 03.06.2013 р. № 143 (даліПорядок № 143), платником податків у заяві в обов'язковому порядку зазначається інформація про перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки.

Згідно з п.п. 2.2 та 2.4 р. II Порядку № 143, платником податків у заяві про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки крім загальних облікових даних зазначається й інформація про податкові періоди госпдіяльності, що підлягають електронній перевірці. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податкові періоди, за які не проводилися документальні планові чи позапланові перевірки, і в разі надання до територіального органу Міндоходів відповідних декларацій. Такий податковий період не може становити менше ніж один базовий податковий (звітний) період із відповідного податку.

Згідно з п.п. 3.1 та 3.3 р. III Порядку № 143, територіальний орган Міндоходів на підставі інформації із Заяви та доданих до неї документів приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.

Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято, якщо встановлено, зокрема, такі обставини: період, який підлягає перевірці відповідно до Заяви, уже охоплено документальною плановою чи позаплановою перевіркою; бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291; ненадання платником разом із Заявою документів в електронній формі, які згідно із ПКУ пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, установленому п. 85.2 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»