Фахівці ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в листі від 14.03.2014 р. № 1539/10/04-36-15-01-16 розглянули питання про перерозподіл ПДВ за придбаними сировиною, матеріалами та послугами, унаслідок використання яких у виробництві утворилася макулатура, що реалізована надалі, і повідомили таке.

Згідно з п. 198.5 ПКУ, платник податків зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час виготовлення або придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 р. ХХ цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (окрім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 цього Кодексу).

Базою для обчислення обсягу умовного продажу має бути вартість сировини в тій її частині, із якої в процесі виробництва утворилися відходи (макулатура), реалізація яких здійснюється із застосуванням пільги. Водночас коригування (зменшення) податкового кредиту, сформованого у зв'язку з придбанням сировини, не здійснюється.

Згідно з п. 199.1 Кодексу, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого ) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Таким чином, розподіл податкового кредиту проводиться на загальних підставах відповідно до ст. 199 Кодексу, оскільки Кодекс не передбачає винятку для операцій із постачання, у тому числі операцій з імпорту паперу й картону для утилізації (макулатури та відходів).

Подібні роз'яснення фахівців Міндоходів викладені й у листі від 16.04.2014 р. № 7310/6/99-99-19-04-02-10.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»