Фахівці Мінсоцполітики в листі від 17.02.2014 р. № 1617/0/14-14/18 у частині застосування положень галузевої угоди під час визначення розмірів оплати праці керівників комунальних підприємств повідомили таке.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII, положення галузевої угоди діють безпосередньо та є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Положення галузевої угоди будуть обов'язковими для підприємства у випадку якщо воно перебуває у сфері дії сторін галузевої угоди або сторонами галузевої угоди під час її укладення були представлені інтереси підприємства через надання останнім відповідних повноважень.

Водночас повноваження на представлення інтересів підприємства під час ведення колективних переговорів з укладення галузевої угоди має бути надано і зі сторони профспілкового органу (органів) (у разі їх відсутності — вільно обраних і вповноважених представників працівників) підприємства, і зі сторони роботодавця (його вповноваженого представника).

У випадку якщо підприємство не перебуває у сфері дії сторін, які підписували будь-яку з галузевих угод, під час укладення колективного договору обов'язковими є норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, установлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні.

Однак законодавством не забороняється при визначенні розмірів тарифних ставок, окладів використовувати норми та гарантії певної галузевої (територіальної) угоди.

Крім того, якщо підприємство перебуває у сфері дії територіальної угоди, то цією угодою може передбачатися застосування положень відповідної галузевої угоди.

Разом із тим якщо територіальна угода, стороною в якій є орган місцевого самоврядування, містить посилання на положення галузевих (міжгалузевих) угод, то положення угод, у сфері дії яких перебуває підприємство, є обов’язковими й для такого органу (це зокрема стосується умов контрактів із керівниками комунальних підприємств, атестації працівників тощо).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»