Законопроектом пропонується визначити процедури уточнення податкових зобов'язань із податку на прибуток і ПДВ під час застосування податкового компромісу. Для цього передбачається доповнити р. XX «Перехідні положення» ПКУ новим підрозділом 91 «Особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу».

За передбаченою процедурою, платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань із податку на прибуток підприємств та/або ПДВ. Процедура досягнення податкового компромісу триває 60 днів із дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.

У разі подання такого розрахунку контролюючий орган проводить у порядку, визначеному цим Кодексом, зустрічну звірку. У передбачених законопроектом випадках провадиться податкова перевірка такого платника податків.

У разі отримання платником податків довідки, яка підтверджує податкові зобов'язання, визначені в уточнюючому розрахунку, або у випадку, коли така довідка чи податкове повідомлення-рішення не надсилалося протягом 60 днів, сума вважається узгодженою, і платник податків сплачує податкові зобов'язання протягом 10 днів із дня узгодження. Водночас у разі досягнення податкового компромісу перевірки за уточнені періоди з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ контролюючими органами в наступних податкових періодах не проводяться.

Установлено, що діяння, учинене службовою особою платника податку, яке призвело до заниження його податкових зобов'язань із податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов'язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки протягом 60 днів із дня набрання чинності цим Законом.

Податковий компроміс — режим звільнення від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта обкладення з податку на прибуток за податкові періоди до 1 січня 2014 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»