Відповідно до п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524, медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Посади біологів та біохіміків належать до професіоналів із вищою немедичною освітою, що не відносяться до медичних або фармацевтичних посад. На цьому акцентує МОЗ у листі від 06.05.2014 р. № 10.02.11/520-4504.

Тож права на обов’язкову допомогу на оздоровлення раз на рік вони не мають.

Однак керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, які затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»