Міндоходів в листі від 29.08.2013 р. № 9976/6/99-99-24-02-04-15 роз’яснило порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Заявлення митної вартості товарів провадиться декларантом або вповноваженою ним особою під час декларування товарів. У випадках, передбачених Митним кодексом України (даліМКУ), одночасно з митною декларацією декларант подає й документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення. Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів здійснюють органи доходів і зборів.

За результатами здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів визнає заявлену декларантом або вповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 МКУ.

Податківці акцентують увагу на тому, що при визначенні заявленої декларантом митної вартості, у тому числі за основним методом, орган доходів і зборів не приймає рішення про коригування митної вартості.

Виключний перелік випадків, через які заявлену декларантом митну вартість не може бути визнано, установлений ч. 6 ст. 54 МКУ. На практиці, за результатами аналізу рішень про коригування митної вартості товарів за період із липня 2012 року по липень 2013 року підставами їх прийняття стало таке:

  • заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначено митну вартість товарів;
  • неправильно проведено декларантом або вповноваженою особою розрахунок митної вартості;
  • неподання декларантом або вповноваженою ним особою документів згідно з переліком та відповідно до умов, зазначених у ч.ч. 2-4 ст. 53 МКУ, або відсутність у цих документах усіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей стосовно ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари;
  • невідповідність обраного декларантом або вповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам, наведеним у гл. 9 МКУ;
  • надходження до митного органу документально підтвердженої офіційної інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної вартості.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»