Фахівці Міндоходів у підкатегорії 102.07.17 «ЗІР» роз’яснили, чи враховується при визначенні об'єкта оподаткування платника податку на прибуток у складі доходу та витрат відшкодування витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Нагадаємо: відповідно до п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII особи, віднесені до категорій 1-2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи мають право на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Фінансування видатків по відшкодуванню витрат на оплату відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться у відповідності до ст. 1 Закону України «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» від 10.02.2000 р. № 1445-ІІІ за рахунок коштів Фонду.

Витрати на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлені до тарифних ставок і посадових окладів таких працівників, платник податку має право врахувати при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на підставі п. 142.1 ПКУ.

Відповідно до пп.137.2.2 ПКУ у разі отримання коштів цільового фінансування з бюджетів визнається цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів визнається доходом з моменту його фактичного отримання.

Тож, на думку контролерів, витрати на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, враховуються у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток у періоді визнання таких витрат у залежності від того, де використовується праця таких фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток (у складі витрат, що формують собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат або витрат на збут), а доходи — у періоді фактичного отримання відшкодування такої доплати з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»