Випускник, який повністю виконав вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, що розташований на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отримання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, за Порядком від 28.05.2014 р. № 655 може подати заяву на отримання документа українського зразка, що буде виданий визначеним МОН навчальним закладом у Херсонській або Миколаївській області.  Зокрема, за заявою випускника МОН визначає заклад, що видає документ, у разі якщо вже отримано зразок, який не визначено законодавством України.

В обов'язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку. У випадку відсутності у випускника залікової книжки або академічної довідки, інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність) перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У разі якщо наявний документ про освіту не українського зразка, до заяви додається його копія.

У замовленому документі про вищу освіту державного зразка відтворюються найменування вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, який закінчив випускник, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснив замовлення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»