Нині громадянам, які перебувають на квартирному обліку, надається державна підтримка, що полягає в сплаті за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30% вартості нормативної площі доступного житла, а громадяни вносять на свій поточний рахунок кошти в обсязі 70% вартості нормативної площі доступного житла. Така державна підтримка надається саме сім’ям.

На поточному рахунку, відкритому членом сім’ї, якій надана державна підтримка, на підставі договору банківського рахунка для будівництва (придбання) доступного житла накопичуються кошти державної підтримки, наданої всій сім’ї, а також кошти власного внеску всієї сім’ї, а не лише одного із членів сім’ї.

Однак останнім часом учасники Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки (далі — Програма) зіштовхнулися із проблемою, яка потребує невідкладного вирішення. Понад 650 сімей, чиї власні кошти та кошти державної підтримки накопичені на поточних банківських рахунках, можуть так і не отримати омріяного житла у зв’язку з віднесенням окремих банків до категорії неплатоспроможних.

Чинне законодавство унеможливлює захист вкладів учасників Програми, оскільки передбачає відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) не всій сім’ї, а лише її члену, з яким було укладено договір про відкриття фізичній особі поточного рахунка для участі в Програмі й у межах граничного розміру (наразі така сума становить 200000 грн).

Таке фінансове обмеження призводить до порушення майнових прав і прав на житло членів сім’ї — учасників Програми (молодь, пенсіонери, багатодітні сім’ї, працівники бюджетної сфери й інші категорії громадян, які потребували поліпшення житлових умов), оскільки втрачаються накопичені на рахунках неплатоспроможних банків кошти державної підтримки, наданої сім’ї, кошти власного внеску сім’ї, а також унеможливлюється виконання Програми — забезпечення громадян доступним житлом.

Виправити цю ситуацію покликаний проект Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо забезпечення виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла» (реєстраційний № 4074а від 13.06.2014 р.).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»