Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від 06.05.2014 р. № 454/2014, який набрав чинності 07.05.2014 р., на проведення мобілізації відведено 45 діб із дня набрання чинності цим Указом. Таким чином, заходи з мобілізації на військову службу мають завершуватися 20.06.2014 р.

Нагадаємо: мобілізація — це комплекс заходів, здійснюваних із метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу (абз. 4 ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від  21.10.1993 р. № 3543-XII).

Саме впродовж цього періоду здійснюється призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

Тож якщо не буде прийнято нового Указу Президента України про часткову мобілізацію, призивати в подальшому будуть лише згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01.05.2014 р. № 447/2014:

  • на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, і старших осіб, які не досягли 25-річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;
  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу.

У 2014 році строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу такі: травень–липень та жовтень–листопад.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»