Депутати прийняли в першому читанні чергові вдосконалення норм Податкового кодексу України. Проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу» (реєстр. № 4101а від 18.06.2014 р.):

  • увести щомісячний спеціальний податок на прибуток для банківських установ та кредитних спілок, який нараховуватиметься на суму процентів на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними й іншими рахунками  без зменшення такої суми процентів на суму спеціального податку. Спеціальний податок включатиметься до складу витрат та обчислюватися за основною ставкою податку на прибуток 18%;
  • комплексно реформувати податок на доходи фізичних осіб із  доходів від капіталу, до яких належатимуть дивіденди, проценти, роялті, доходи від цінних паперів із застосуванням при річному перерахунку прогресивної шкали податку.

Також із метою усунення схем податкової оптимізації з використанням інститутів спільного інвестування та фондів операцій із нерухомістю законопроектом запропоновано скасувати податкові пільги з податку на прибуток для інститутів спільного інвестування, крім інститутів та фондів, які відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не менш ніж 95% активів яких розміщені в сертифікати фонду операцій із нерухомістю;
  • створені на строк будівництва об’єкта (об’єктів) нерухомості.  

Крім того, законопроектом передбачено, що авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється у випадку виплати дивідендів за результатами звітного року в розмірі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку (18%), обчисленого за підсумками такого року та за умови сплати (погашення) податку на прибуток, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків із податку на прибуток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»