Міндоходів у листі від 24.01.2014 р. № 1362/6/99-99-18-09-01-15 переконує, що законодавством проведено різницю між поняттями «сплата податку» та «зарахування податку».

Сплата податку платником відбувається шляхом подання до установи банку платіжного доручення, тобто платник податку вступає у відповідні податкові правовідносини. Відносини щодо зарахування платежів на єдиний казначейський рахунок є бюджетними правовідносинами та здійснюються вони без безпосередньої участі платника податків і зборів (обов'язкових платежів).

Якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунка відповідного району, а отже, не погаситься сума податкового зобов'язання платника податків.

Від редакції!

Відповідно до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 р. № 217, рахунки за надходженнями до загального та спеціального фондів бюджетів (окрім власних надходжень) відкриваються засобами програмного забезпечення за такою схемою:

BBBB K SSS H RR TTT, де:

BBBB (4 знаки) — номер балансового рахунка відповідно до Плану рахунків;

K (1 знак) — ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ;

SSS (3 знаки) — символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства України;

H (1 знак) — ознака, яка має значення «7»;

RR (2 знаки) — ознака, яка використовується за потреби ведення деталізованого обліку надходжень бюджету;

TTT (3 знаки) — порядковий номер бюджету в межах області згідно з Довідником адміністративно-територіальних одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України.

Таким чином, головне — правильно вказати бюджетний рахунок.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»