Мін’юст наказом від 02.06.2014 р. № 864/5 затвердив Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду (далі — Типове положення).

Відповідно до Типового положення, архівна установа сільської, селищної, міської ради (далі — Трудовий архів) створюється для тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юросіб і фізосіб-підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. У Трудовому архіві зберігаються:

  • документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) і тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб — підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;
  • виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;
  • документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
  • довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.
  • Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право, зокрема:
  • одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;
  • надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) із питань, що входять до компетенції Трудового архіву;
  • розробляти й застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством;
  • приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;
  • одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»