Фахівці Мінмолодьспорту України в листі від 12.02.2014 р. № 5.5/1159 констатували: єдиної установленої форми журналу обліку робочого часу тренера-викладача немає. Водночас журнал є документом обліку, який ведеться тренером-викладачем на кожну групу та дозволяє систематизувати виконання планів тренувань шляхом кількісного обліку виконаного навантаження, інших показників.

У журналі повинні відображатися облік відвідування вихованцями тренувальних занять та обсяги навантаження — кількість годин, у тому числі за розділами підготовки тощо. Для цього відображаються поточний облік виконаного тренувального навантаження за днями місяця й сумарний за місяць (на 12 місяців). Окремим розділом у журналі може бути план річного циклу підготовки (включає розділи навчальної програми: теорія (години), практика (години)) для кожної групи, із якою проводить навчально-тренувальну роботу тренер-викладач.

Журнал складається з основних розділів:

1.      Розклад занять.

2.      Загальні відомості про вихованців.

3.      Річний план роботи на навчальний рік.

4.      Облік відвідування тренувальних занять та обсяги навантаження.

5.      Облік спортивних результатів.

6.      Облік спортивних заходів.

7.      Реєстрація травм і захворювань спортсменів.

8.      Підсумки роботи за навчальний рік.

9.      Відмітка про перевірку навчально-тренувального заняття.

Графа для відображення запланованого проведення занять не потрібна.

Графи «план» і «виконання» уносяться до документа як «індивідуальний план підготовки спортсмена», у якому враховуються основні показники тренувального процесу та здійснюється аналіз його виконання. Такі плани ведуться на кожного спортсмена, який тренується на етапах (групах) підготовки до вищих досягнень та спеціальної базової підготовки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»