Фахівці Мінмолодьспорту України в листі від 12.02.2014 р. № 5.5/1159 розглянули питання щодо оплати праці тренера-викладача, який трудиться за сумісництвом.

Зокрема в листі йдеться про те, що умови оплати праці тренерам-сумісникам установлюються за погодинною формою оплати праці згідно зі схемою тарифних розрядів посад тренерів-викладачів (додатки 6 та 20 до наказу Мінмолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097, даліНаказ № 2097).

Місячну заробітну плату при погодинній оплаті праці тренерів-викладачів, у т.ч. тих, хто працює за сумісництвом, нараховують згідно з тарифікацією (додаток 20 до Наказу № 2097) на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень (фактичне навантаження на тиждень — наприклад, 12, 18, 20, 24, 36, 48 годин) шляхом множення ставки заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат і надбавок тощо й діленням цього добутку на встановлену норму годин (24 години на тиждень).

Водночас фахівці міністерства зазначили, що на осіб, які працюють за сумісництвом, поширюються вимоги, визначені постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245. Зокрема, загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом року не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Таким чином, ураховуючи, що норма годин на одну тарифну ставку тренера-викладача спортивної школи становить 24 академічні години на тиждень, тренер-викладач, який працює за сумісництвом, може трудиться з тижневим навантаженням не більше 12 годин.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»