У разі втрати чи пошкодження Додатка до диплома про вищу освіту (далі — Додаток) його власник може подати заяву про виготовлення дубліката Додатка на ім’я керівника відповідного навчального закладу.

У заяві зазначаються причина втрати чи пошкодження Додатка, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності) власника Додатка, найменування навчального закладу й дата його закінчення, інші відомості, які власник Додатка вважає суттєвими для видачі дубліката.

Виготовлення дубліката Додатка здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє.

До заяви додаються підтвердження про оплату послуг із виготовлення дубліката Додатка та в разі втрати Додатка оголошення, розміщене в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Додатка, у якому зазначаються назва, серія, номер і дата видачі Додатка, прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано Додаток, найменування навчального закладу, який видав Додаток, та інформація щодо визнання такого Додатка недійсним.

На дублікаті Додатка відтворюється найменування навчального закладу на дату його закінчення випускником, а посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище й ініціали відтворюються чинними на дату вручення дубліката Додатка. У правому верхньому куті дубліката Додатка зазначається слово «Дублікат».

Із дати видачі дубліката Додатка первинний Додаток утрачає чинність.

Про ці та інші зміни йдеться в наказі МОН України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» від 13.05.2014 р. № 587

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»