Аудиторська палата України затвердила Порядок визнання громадських об'єднань як професійних організацій аудиторів рішенням від 29.05.2014 р. № 294/9.

Зокрема встановлено критерії, за якими громадські об’єднання (створені відповідно до Закону «Про громадські об’єднання») визнаватимуться професійною організацією аудиторів:

  • забезпечення вдосконалення професійних знань аудиторів;
  • забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
  • регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) під час здійснення аудиторської діяльності;
  • участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності.

Окрім цього, у статуті створеного громадського об’єднання повинно бути вказано, що метою діяльності такого об'єднання є сприяння в розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення професійного рівня аудиторів, захист професійних прав аудиторів, забезпечення якості аудиторських послуг тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»