Мін'юст наказом від 06.06.2014 р. № 896/5 уніс зміни до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів. З 13 червня, зокрема, передбачено, що організатор електронних торгів зобов'язаний не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення електронних торгів із реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні в двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих ЗМІ повідомлення про проведення електронних торгів.

У повідомленні зазначаються: інформація про дату й час проведення електронних торгів; опис предмета іпотеки, що підлягає продажу; місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація.

Зміни торкнулися й інституту зберігача арештованого майна. Зберігачами можуть бути боржник, член його сім'ї або інші особи, у тому числі Організатор та/або особи, визначені головними управліннями юстиції у місті Києві й областях, що беруть участь в експерименті, шляхом проведення відкритого конкурсу.

Зберігач зобов'язаний забезпечити зберігання майна в приміщенні, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, його демонстрацію та передання переможцю електронних торгів.

Зберігачем нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва й іншого майна, яке не потребує передання на зберігання з об'єктивних причин (верстати, механізми, станки, устаткування тощо), призначається боржник або член його сім'ї, який забезпечує зберігання майна безоплатно.

В інших випадках із метою забезпечення схоронності майна це питання врегульовується відповідною угодою між зберігачем, регіональним органом державної виконавчої служби й Організатором. У цьому разі оплата послуг зберігача здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору.

У разі якщо зберігачем є Організатор, угода укладається між регіональним органом державної виконавчої служби й Організатором.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»