Державна реєстраційна служба в листі від 06.06.2014 р. № 9299/05-15-14 роз’яснила, як оформлювати право власності на майно, виділене в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.

Відповідно до п. 13 Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2001 р. № 177, майновий пай члена підприємства документально підтверджується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена підприємства. Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) підтверджує право особи на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства.

Утім державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться на підставі документів, що посвідчують виникнення чи перехід речових прав на конкретний об’єкт нерухомості, одним із яких є свідоцтво про право власності на нерухоме майно (п. 36 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 17.02.2013 р. № 868).

Порядок розподілу та використання майна реорганізованих колективних господарських підприємств був урегульований наказом Мінагрополітики «Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств» від 14.03.2001 р. № 62 (далі — Наказ), який утратив чинність 24. 05.2013 р. Указаним Порядком передбачалося, що виділення майнових паїв у індивідуальну власність проводилося підприємством — користувачем майна з переліку майна, виділеного на такі цілі. При виділенні майна в натурі конкретному власнику підприємство-правонаступник (користувач) одночасно з підписанням акта приймання-передавання майна робило відмітку про виділення майна в натурі у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, що засвідчується підписом керівника підприємства і печаткою. Як наслідок, указане свідоцтво з відміткою про виділення майна в натурі в індивідуальну власність, акт приймання-передавання майна були підставою для оформлення прав власності на зазначене майно в установленому порядку.

Спеціалісти Укрдержреєстру вважають: через те що Наказ утратив чинність, а іншого нормативно-правового акта, направленого на врегулювання порядку виділення членам реорганізованого сільськогосподарського підприємства майна немає, свідоцтво з відміткою про виділення майна в натурі та акт приймання-передавання майна є підставою для проведення державної реєстрації прав із видачею свідоцтва про право власності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»