Відповідно до ст. 31 Закону «Про авторське право і суміжні права», надання дозволу суб’єктами авторського права на їх використання (зокрема й комп'ютерних програм) відбувається на підставі договору.

А оскільки таких понять, як telnet та «хмарні» («cloud») сервіси, у законодавстві України поки немає, орендування такого виду програмного забезпечення повинно виконуватися згідно з ліцензійними умовами на право використання програмного забезпечення (таку точку зору виклала Держслужба інтелектуальної власності України в листі від 03.10.2013 р. № 1-15/7615).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»