ВГСУ в Інформаційному листі від 05.06.2014 р. № 01-06/745/2014 роз’яснив нюанси застосування в судовій практиці Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII (даліЗакон № 1207). Зокрема слід звернути увагу на таке:

  1. 1. Неможливість надсилання будь-яких поштових відправлень на адресу учасників судового процесу, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, має підтверджуватися довідкою (листом) підприємства зв'язку. Проте форму такої довідки законодавчо не визначено, тож нею може бути будь-який документ, виданий (надісланий) будь-якому адресатові підприємством зв'язку за підписом керівника (заступника керівника, іншої вповноваженої особи) такого підприємства, що свідчив би про неможливість пересилання поштової кореспонденції до Криму і м. Севастополя.
  2.  
  3. 2. Місцеві суди інших регіонів не вправі витребовувати матеріали справи в судів Криму, адже законодавчими актами України не передбачено ані права, ані обов'язку місцевих господарських судів витребувати з інших господарських судів матеріали справ, так само як і відповідного права (обов'язку) апеляційних господарських судів — стосовно інших судів апеляційної інстанції. При цьому зацікавлені особи можуть звертатися з відповідними позовами (скаргами) до господарських судів міста Києва, Київської області, Київського апеляційного господарського суду з урахуванням підсудності справ.
  4.  
  5. 3. Реєструвати й розглядати справи в м. Києві, матеріали за якими подані до судів Криму, слід з урахуванням змісту звернення. Так,  якщо йдеться про подання позовної заяви (у тому числі й за наявності порушеної провадженням справи в будь-якому з названих судів, розташованих на тимчасово окупованій території), вона підлягає реєстрації у автоматизованій системі документообігу суду. Якщо відсутні підстави для відмови в прийнятті позовної заяви або її повернення без розгляду, але поданих документів недостатньо для розгляду справи по суті, суддя, прийнявши позовну заяву, витребовує у позивача необхідні документи і матеріали, а якщо їх не подано:
  6.  
  • без поважних причин — залишає позов без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК;
  • із причин, які судом визнано поважними, — розглядає справу і приймає рішення за наявними доказами.

В інших випадках — коли подаються звернення, що не є позовними заявами в розумінні Господарського процесуального кодексу України, їх реєстрація і розгляд здійснюється в установленому в господарському суді порядку. Автори таких звернень за необхідності повідомляються судом (листами за підписами керівників або вповноважених працівників апарату суду) про можливість звернутися з позовною заявою до відповідного господарського суду — м. Києва або Київської області. При цьому наявність подібних проваджень у господарських судах, що знаходяться в Криму, такому зверненню не перешкоджають, а судові акти, ухвалені ними після набрання Законом № 1207 чинності, не враховуються у вирішенні спорів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»