7 червня 2014 року набрав чинності Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» від 03.06.2014 р. № 1304-VІІ. Документ вводить мораторій (заборону) на примусове відчуження рухомого та нерухомого майна позичальників (боржників) за споживчими кредитами в іноземній валюті. Зокрема,  відповідно до закону, не може бути примусово стягнене (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави за умови, якщо:

  • таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, котре перебуває в іпотеці, за умови, якщо в позичальника чи майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;
  • загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв.м для квартири та 250 кв.м — для житлового будинку.

Також завдяки новому закону кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг у вигляді згаданої вище нерухомості  на користь (у власність) іншої особи. Тож наразі співпраця банків із колекторськими компаніями майже незаконна. 

Закон втрачає чинність із дня набрання чинності законом, який урегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає в бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

До того ж дія цього Закону не поширюється на осіб, які є суб’єктами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»