Нацкомфінпослуг у своєму листі від 07.02.2014 р. № 1108/12-11 нагадала, що підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі — МСФЗ), мають застосовувати МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

При цьому таким підприємствам не потрібно застосовувати:

  • типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302;
  • Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291;
  • Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»