Мінфін оприлюднив на власному веб-сайті проект наказу «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів»

Документ регламентуватиме організаційні взаємовідносини між органами Казначейства, бюджетними установами, відокремленими структурними підрозділами бюджетних установ, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — підприємцями (далі — клієнти) у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів.

Для перерахування коштів із небюджетних рахунків клієнти подаватимуть до органів Казначейства платіжні доручення в електронній і паперовій формі в кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Органами Казначейства перевірятимуться подані клієнтом платіжні доручення щодо повноти заповнення всіх необхідних реквізитів і відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці зі зразками підписів і відбитка печатки. Органи Казначейства перевіряють заповнення реквізиту «Призначення платежу» на відповідність вимогам, визначеним законодавством.

Прийматимуться до виконання платіжні доручення клієнтів на проведення платежів із небюджетних рахунків виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

Клієнт матиме право в будь-який час до списання платежу з небюджетного рахунку відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликатимуться лише в повній сумі. Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надаватиметься лист за підписом посадової особи клієнта, яка має право першого підпису на розрахункових документах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»