Верховною Радою України визначено правові й організаційні засади національної стандартизації, спрямовані на приведення її у відповідність до європейської моделі, а також утворено єдиний національний орган стандартизації.

Законом запроваджено два рівні стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації, і стандарти й технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями; скасовано галузеву стандартизацію, у зв’язку із чим протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування тощо.

Також передбачається недопущення погодження проектів національних стандартів із державними органами (з метою приведення процедури розроблення національних стандартів відповідно до міжнародної та європейської практики); скасовано державну реєстрацію технічних умов та не допускається встановлення будь-яких правил, пов’язаних із розробленням стандартів і технічних умов підприємств; скасовано обов’язковість застосування національних стандартів тощо.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 4585.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»