З метою бухгалтерського обліку бюджетних установ первісна вартість запасів, отриманих у результаті обміну на інші запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.

Переоцінка запасів установи може проводитися, якщо запаси морально застарілі, їх первісна (переоцінена) вартість суттєво відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше, та у випадках, установлених законодавством.

Відповідні вимоги визначено Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2011 р. № 947. Проте, як наголошує Мінфін у листі від 28.03.2014 р. № 31-08420-07/23-639/1/1084, питання суттєвості не визначено нормативно-правовими актами.

Тож установою самостійно встановлюється суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів обліку з урахуванням особливостей діяльності установи й необхідності виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, вказується в наказі про облікову політику.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки чи зменшення корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 10% відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»