Ураховуючи численні запити щодо посвідчення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), Торгово-промислова палата України (далі — ТПП України) інформує про таке.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР, ТПП України засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України та згідно з умовами договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників). Виключне право ТПП України підтверджувати форс-мажорні обставини передбачено також у Податковому кодексі України, Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР та інших нормативних актах України.

Посвідчення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) проводиться на підставі індивідуального письмового звернення суб'єкта господарювання з поясненням ситуації, що склалася, із зазначенням періоду дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і надання доказів, що підтверджують подію і неможливість виконання своїх зобов'язань.

Водночас ТТП України не надає загальних довідок про підтвердження обставин непереборної сили (форс- мажору) на невизначене коло осіб.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»