Верховна Рада України в першому читанні прийняла за основу законопроект «Про електронну комерцію» (реєстр. № 2306а).

Проектом передбачається ввести у правовий обіг нові поняття, такі як: «електронна комерція», «електронний товар», «електронна торгівля», «інтернет-магазин», «електронна форма представлення інформації», «дистанційне укладення і виконання правочинів», «електронний правочин» (електронна угода) тощо.

Правові норми, запропоновані законопроектом, регулюють відносини, що виникають при дистанційному укладенні та виконанні правочинів із купівлі-продажу товарів та/або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, а також пов’язані з ними юридичні дії із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що утворюють сферу електронної комерції.

Зокрема електронний правочин, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний за допомогою електронного підпису, електронного цифрового підпису, або іншим аналогом власноручного підпису, за своїми правовими наслідками прирівнюється до укладеного в простій письмовій формі, визначеній Цивільним кодексом України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»