Держпідприємництво на своєму офіційному веб-сайті розмістило рекомендації, які слід ураховувати суб’єктам господарювання під час складання скарг щодо порушень центральними органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі Закон № 877).

Зокрема, фахівці Держпідприємництва звернули увагу на те, що норми зазначеного вище Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, законодавства про захист економічної конкуренції та ін.

Скаргу на дії органів державного нагляду (контролю) Держпідприємництво радить викладати так:

  • орган державного нагляду (контролю), дії або бездіяльність якого оскаржуються;
  • предмет скарги (з урахуванням положень Закону № 877) — дії (наприклад, направлення на перевірку вручено не суб’єкту господарювання або його уповноваженій особі, а співробітнику суб'єкта) або бездіяльність (наприклад, відмова відповідного центрального органу виконавчої влади розглядати скаргу на рішення органу державного нагляду (контролю), із підстав, не передбачених законом) органу державного нагляду (контролю);
  • законна вимога суб'єкта господарювання (наприклад, розглянути по суті та поінформувати Кабінет Міністрів України);
  • до скарги слід додавати копії матеріалів, що підтверджують факти, викладені у скарзі (наприклад, копії матеріалів перевірки).

За результатами розгляду скарг суб'єктів господарювання Держпідприємництво може надіслати скаргу разом зі своєю позицією щодо дотримання законності органом нагляду (контролю) до відповідного координуючого Міністерства та/або органів прокуратури для розгляду по суті та в разі підтвердження фактів, викладених у скарзі, вжити відповідних заходів.

 

Зверніть увагу!

Суб’єкту підприємницької діяльності не обов’язково враховувати зміст цих рекомендацій під час написання скарги на дії органу державного нагляду (контролю), адже наведене вище носить виключно рекомендаційний характер. У будь-якому випадку скаргу розглядатиметься у встановленому законодавством порядку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»