Уряд постановою від 30.04.2014 р. № 155 уніс зміни до порядку обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ і членам їхніх сімей.

Зокрема, як і раніше, до обрахунку грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, включають щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Однак розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби поспіль перед звільненням (а не 60 календарних місяців, як є наразі). Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби  поспіль перед звільненням.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»