Із 2015 року перевірку достовірності зазначених в антикорупційних деклараціях відомостей здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі — Податкова), у порядку, визначеному ним. Це передбачає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VІІ. Із 01.01.2015 р. він унесе відповідні зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Для провадження перевірки достовірності зазначених в антикорупційних деклараціях відомостей державний орган, орган влади АР Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом 10 днів із дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилатиме її копію до Податкової.

Податкова під час проведення перевірки достовірності зазначених в антикорупційній декларації відомостей має право одержувати від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію або копії необхідних документів щодо зазначених відомостей у межах своїх повноважень.

У разі встановлення за результатами таких перевірок ознак правопорушення вповноважений підрозділ письмово повідомляє керівнику відповідного державного органу, органу влади АР Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально вповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Якщо за результатами перевірки виявлено недостовірні відомості, зазначені в антикорупційній декларації, Податкова письмово повідомляє про це спеціально вповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, у якому працює відповідний суб’єкт декларування.

Виявлення недостовірних відомостей, зазначених в антикорупційній декларації, не звільняє суб’єкт декларування від обов’язку подати декларацію з достовірними відомостями. У такому разі антикорупційна декларація з достовірними відомостями підлягає оприлюдненню на заміну раніше оприлюдненої декларації. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно.

Окрім того, з 04.06.2014 р. Кодекс про адміністративні правопорушення України доповнено нормою, за якою за подання завідомо недостовірних відомостей в антикорупційній декларації встановлюється штраф від 2550 до 8500 грн (від 150 до 500 НМДГ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»