На сайті Мінфіну з’явився проект наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», яким зокрема передбачено зміни до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Відтак проектом передбачається, що в бухобліку операції в інвалюті під час первісного визнання відображатимуться у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на кінець робочого дня, що передував даті здійснення операції (даті визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Валютний курс на цю ж дату слід використовувати під час перерахунку інвалютного авансу, наданого іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) й отримання робіт і послуг, а також інвалютного авансу, одержаного від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг.

Монетарні статті в інвалюті на дату балансу слід перераховувати за валютним курсом на кінець дня дати балансу.

Крім того, проектом передбачено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в інвалюті проводитиметься на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. Під час визначення курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на кінець робочого дня, що передував цій даті. Підприємства, які визначають курсові різниці на дату здійснення господарської операції за всією монетарною статтею, здійснюють перерахунок відповідної монетарної статті до здійснення господарської операції із застосуванням валютного курсу на кінець робочого дня, що передував цій даті. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювалися господарські операції із застосуванням валютного курсу, установленого на кінець цього дня.

Долучитися до обговорення проекту Мінфіну можна на сайті міністерства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»